پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1256.7
بیشترین: 
1265.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت انس طلا در امروز 5 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1261.60 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/05 12:00","price":1261.40},{"date":"1396/05/05 12:10","price":1261.10},{"date":"1396/05/05 12:20","price":1261.70},{"date":"1396/05/05 12:30","price":1261.60},{"date":"1396/05/05 12:40","price":1261.50},{"date":"1396/05/05 12:50","price":1261.30},{"date":"1396/05/05 01:00","price":1261.10},{"date":"1396/05/05 01:10","price":1260.60},{"date":"1396/05/05 01:20","price":1261.10},{"date":"1396/05/05 01:30","price":1261.50},{"date":"1396/05/05 01:40","price":1261.10},{"date":"1396/05/05 02:40","price":1260.80},{"date":"1396/05/05 02:50","price":1260.40},{"date":"1396/05/05 03:00","price":1261.50},{"date":"1396/05/05 03:10","price":1261.80},{"date":"1396/05/05 03:20","price":1261.70},{"date":"1396/05/05 03:30","price":1262.00},{"date":"1396/05/05 03:40","price":1261.70},{"date":"1396/05/05 04:00","price":1261.60},{"date":"1396/05/05 04:20","price":1260.80},{"date":"1396/05/05 04:30","price":1260.70},{"date":"1396/05/05 04:40","price":1261.20},{"date":"1396/05/05 04:50","price":1263.10},{"date":"1396/05/05 05:00","price":1262.70},{"date":"1396/05/05 05:10","price":1262.80},{"date":"1396/05/05 05:20","price":1262.40},{"date":"1396/05/05 05:30","price":1262.00},{"date":"1396/05/05 05:40","price":1263.30},{"date":"1396/05/05 05:50","price":1262.20},{"date":"1396/05/05 06:00","price":1262.30},{"date":"1396/05/05 06:10","price":1262.70},{"date":"1396/05/05 06:30","price":1263.60},{"date":"1396/05/05 07:00","price":1263.50},{"date":"1396/05/05 07:10","price":1263.40},{"date":"1396/05/05 07:20","price":1263.80},{"date":"1396/05/05 07:30","price":1264.80},{"date":"1396/05/05 07:40","price":1264.70},{"date":"1396/05/05 07:50","price":1264.40},{"date":"1396/05/05 08:00","price":1264.60},{"date":"1396/05/05 08:10","price":1264.70},{"date":"1396/05/05 08:20","price":1265.10},{"date":"1396/05/05 08:30","price":1265.00},{"date":"1396/05/05 08:40","price":1264.50},{"date":"1396/05/05 08:50","price":1265.00},{"date":"1396/05/05 09:00","price":1264.90},{"date":"1396/05/05 09:10","price":1264.60},{"date":"1396/05/05 09:20","price":1264.30},{"date":"1396/05/05 09:30","price":1263.60},{"date":"1396/05/05 09:40","price":1263.80},{"date":"1396/05/05 09:50","price":1263.50},{"date":"1396/05/05 10:00","price":1263.70},{"date":"1396/05/05 10:10","price":1264.80},{"date":"1396/05/05 10:20","price":1264.90},{"date":"1396/05/05 10:30","price":1264.50},{"date":"1396/05/05 10:50","price":1263.20},{"date":"1396/05/05 11:00","price":1263.10},{"date":"1396/05/05 11:10","price":1263.20},{"date":"1396/05/05 11:20","price":1263.40},{"date":"1396/05/05 11:40","price":1262.80},{"date":"1396/05/05 11:50","price":1263.00},{"date":"1396/05/05 12:00","price":1262.30},{"date":"1396/05/05 12:10","price":1262.80},{"date":"1396/05/05 12:20","price":1263.00},{"date":"1396/05/05 12:30","price":1262.70},{"date":"1396/05/05 12:40","price":1262.90},{"date":"1396/05/05 12:50","price":1262.60},{"date":"1396/05/05 01:10","price":1262.20},{"date":"1396/05/05 01:20","price":1262.50},{"date":"1396/05/05 01:30","price":1263.20},{"date":"1396/05/05 01:40","price":1263.40},{"date":"1396/05/05 01:50","price":1263.50},{"date":"1396/05/05 02:00","price":1263.60},{"date":"1396/05/05 02:10","price":1263.10},{"date":"1396/05/05 02:20","price":1263.40},{"date":"1396/05/05 02:30","price":1263.10},{"date":"1396/05/05 02:40","price":1262.50},{"date":"1396/05/05 02:50","price":1262.60},{"date":"1396/05/05 03:00","price":1263.10},{"date":"1396/05/05 03:10","price":1263.60},{"date":"1396/05/05 03:20","price":1263.20},{"date":"1396/05/05 03:30","price":1263.50},{"date":"1396/05/05 03:40","price":1263.30},{"date":"1396/05/05 03:50","price":1264.40},{"date":"1396/05/05 04:00","price":1264.20},{"date":"1396/05/05 04:05","price":1263.70},{"date":"1396/05/05 04:20","price":1262.90},{"date":"1396/05/05 04:30","price":1262.80},{"date":"1396/05/05 04:40","price":1262.70},{"date":"1396/05/05 04:50","price":1262.80},{"date":"1396/05/05 05:00","price":1264.00},{"date":"1396/05/05 05:10","price":1264.60},{"date":"1396/05/05 05:20","price":1265.10},{"date":"1396/05/05 05:30","price":1264.80},{"date":"1396/05/05 05:40","price":1264.20},{"date":"1396/05/05 05:50","price":1262.90},{"date":"1396/05/05 06:00","price":1264.00},{"date":"1396/05/05 06:10","price":1263.80},{"date":"1396/05/05 06:20","price":1262.90},{"date":"1396/05/05 06:30","price":1263.40},{"date":"1396/05/05 06:40","price":1262.60},{"date":"1396/05/05 06:50","price":1262.50},{"date":"1396/05/05 07:00","price":1262.70},{"date":"1396/05/05 07:10","price":1259.00},{"date":"1396/05/05 07:20","price":1257.50},{"date":"1396/05/05 07:30","price":1257.60},{"date":"1396/05/05 07:40","price":1258.60},{"date":"1396/05/05 07:50","price":1260.10},{"date":"1396/05/05 08:00","price":1259.10},{"date":"1396/05/05 08:10","price":1258.70},{"date":"1396/05/05 08:20","price":1258.60},{"date":"1396/05/05 08:40","price":1258.80},{"date":"1396/05/05 08:50","price":1258.00},{"date":"1396/05/05 09:00","price":1256.70},{"date":"1396/05/05 09:10","price":1257.40},{"date":"1396/05/05 09:20","price":1259.40},{"date":"1396/05/05 09:30","price":1259.00},{"date":"1396/05/05 09:40","price":1259.40},{"date":"1396/05/05 09:50","price":1259.70},{"date":"1396/05/05 10:00","price":1260.30},{"date":"1396/05/05 10:10","price":1261.00},{"date":"1396/05/05 10:20","price":1260.90},{"date":"1396/05/05 10:30","price":1261.10},{"date":"1396/05/05 10:40","price":1261.90},{"date":"1396/05/05 10:50","price":1260.70},{"date":"1396/05/05 11:00","price":1261.90},{"date":"1396/05/05 11:10","price":1262.40},{"date":"1396/05/05 11:20","price":1263.10},{"date":"1396/05/05 11:30","price":1262.80},{"date":"1396/05/05 11:40","price":1261.40},{"date":"1396/05/05 11:50","price":1261.60}
بروزرسانی در تاریخ 28 تیر 1398