کمترین: 
1207000
بیشترین: 
1207000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تسویه سکه در امروز 4 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1207000 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/04 02:40","price":1207000}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399