کمترین: 
244500
بیشترین: 
245000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه گرمی در امروز 4 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 245000 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/04 02:30","price":244500},{"date":"1396/05/04 02:40","price":245000}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399