کمترین: 
1170000
بیشترین: 
1172000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه بهار آزادی در امروز 4 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1172000 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/04 12:20","price":1170000},{"date":"1396/05/04 02:50","price":1171000},{"date":"1396/05/04 03:20","price":1172000}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399