کمترین: 
1160000
بیشترین: 
1160000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تمام سکه امروز پایین در امروز 4 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1160000 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/04 12:00","price":1160000}
بروزرسانی در تاریخ 05 مهر 1399