کمترین: 
9800
بیشترین: 
9800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان در تاریخ 4 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 9800 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/04 11:45","price":9800}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398