کمترین: 
588
بیشترین: 
588
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک در امروز 4 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 588 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/04 11:45","price":588}
بروزرسانی در تاریخ 05 مهر 1399