کمترین: 
619000
بیشترین: 
622500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه در امروز 4 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 622500 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/04 11:40","price":619000},{"date":"1396/05/04 12:00","price":619500},{"date":"1396/05/04 02:10","price":620500},{"date":"1396/05/04 02:30","price":621500},{"date":"1396/05/04 04:10","price":622000},{"date":"1396/05/04 04:40","price":622500}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399