کمترین: 
1034
بیشترین: 
1040
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات در امروز 4 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1040 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/04 11:30","price":1034},{"date":"1396/05/04 12:00","price":1035},{"date":"1396/05/04 12:15","price":1036},{"date":"1396/05/04 12:30","price":1039},{"date":"1396/05/04 01:30","price":1040}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399