کمترین: 
358500
بیشترین: 
368500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ربع سکه در امروز 4 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 368500 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/04 11:20","price":359000},{"date":"1396/05/04 11:30","price":358500},{"date":"1396/05/04 11:40","price":359000},{"date":"1396/05/04 12:00","price":359500},{"date":"1396/05/04 02:10","price":361500},{"date":"1396/05/04 02:30","price":363500},{"date":"1396/05/04 04:10","price":366000},{"date":"1396/05/04 04:40","price":368500}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399