کمترین: 
458
بیشترین: 
460
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد در امروز 4 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 460 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/04 11:15","price":458},{"date":"1396/05/04 12:15","price":459},{"date":"1396/05/04 12:30","price":460}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399