کمترین: 
3123
بیشترین: 
3168
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا در امروز 4 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3164 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/04 11:15","price":3123},{"date":"1396/05/04 11:45","price":3127},{"date":"1396/05/04 12:00","price":3142},{"date":"1396/05/04 12:15","price":3150},{"date":"1396/05/04 12:30","price":3163},{"date":"1396/05/04 12:45","price":3164},{"date":"1396/05/04 01:00","price":3166},{"date":"1396/05/04 02:45","price":3168},{"date":"1396/05/04 03:00","price":3167},{"date":"1396/05/04 03:30","price":3165},{"date":"1396/05/04 04:00","price":3164}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399