کمترین: 
910
بیشترین: 
912
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت رینگیت مالزی در امروز 4 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 912 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/04 11:00","price":911},{"date":"1396/05/04 11:15","price":910},{"date":"1396/05/04 12:15","price":911},{"date":"1396/05/04 12:30","price":912}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399