کمترین: 
1000
بیشترین: 
1013
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان در امروز 4 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1013 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/04 11:00","price":1000},{"date":"1396/05/04 11:15","price":1010},{"date":"1396/05/04 11:30","price":1013}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399