کمترین: 
46.01
بیشترین: 
47.11
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت اپک در امروز 4 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 46.01 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/04 11:00","price":46.01},{"date":"1396/05/04 07:20","price":47.11}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399