کمترین: 
3994
بیشترین: 
3999
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس در امروز 4 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3999 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/04 10:30","price":3996},{"date":"1396/05/04 11:00","price":3999},{"date":"1396/05/04 11:15","price":3994},{"date":"1396/05/04 11:30","price":3995},{"date":"1396/05/04 12:00","price":3996},{"date":"1396/05/04 12:15","price":3997},{"date":"1396/05/04 12:30","price":3999}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399