کمترین: 
2982
بیشترین: 
2994
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا در امروز 4 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 2993 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/04 10:30","price":2984},{"date":"1396/05/04 11:00","price":2986},{"date":"1396/05/04 11:15","price":2982},{"date":"1396/05/04 11:45","price":2984},{"date":"1396/05/04 12:00","price":2985},{"date":"1396/05/04 12:15","price":2987},{"date":"1396/05/04 12:30","price":2993},{"date":"1396/05/04 01:00","price":2994},{"date":"1396/05/04 03:30","price":2993}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399