کمترین: 
1097
بیشترین: 
1108
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه در امروز 4 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1107 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/04 10:15","price":1099},{"date":"1396/05/04 10:30","price":1098},{"date":"1396/05/04 11:00","price":1100},{"date":"1396/05/04 11:15","price":1097},{"date":"1396/05/04 11:30","price":1098},{"date":"1396/05/04 11:45","price":1100},{"date":"1396/05/04 12:15","price":1102},{"date":"1396/05/04 12:30","price":1106},{"date":"1396/05/04 01:00","price":1108},{"date":"1396/05/04 03:30","price":1107}
بروزرسانی در تاریخ 05 مهر 1399