کمترین: 
4924
بیشترین: 
4936
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند در امروز 4 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 4933 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/04 10:15","price":4927},{"date":"1396/05/04 10:30","price":4924},{"date":"1396/05/04 11:15","price":4926},{"date":"1396/05/04 11:45","price":4928},{"date":"1396/05/04 12:15","price":4931},{"date":"1396/05/04 12:30","price":4936},{"date":"1396/05/04 02:15","price":4931},{"date":"1396/05/04 02:45","price":4930},{"date":"1396/05/04 03:30","price":4933}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399