کمترین: 
4485
بیشترین: 
4548
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو در امروز 4 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 4548 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/04 10:15","price":4486},{"date":"1396/05/04 11:00","price":4485},{"date":"1396/05/04 11:15","price":4487},{"date":"1396/05/04 11:45","price":4491},{"date":"1396/05/04 12:00","price":4498},{"date":"1396/05/04 12:15","price":4510},{"date":"1396/05/04 12:30","price":4519},{"date":"1396/05/04 12:45","price":4520},{"date":"1396/05/04 01:00","price":4525},{"date":"1396/05/04 01:15","price":4527},{"date":"1396/05/04 01:30","price":4528},{"date":"1396/05/04 01:45","price":4533},{"date":"1396/05/04 02:00","price":4534},{"date":"1396/05/04 02:15","price":4537},{"date":"1396/05/04 02:45","price":4538},{"date":"1396/05/04 03:45","price":4539},{"date":"1396/05/04 04:00","price":4542},{"date":"1396/05/04 04:15","price":4543},{"date":"1396/05/04 04:30","price":4545},{"date":"1396/05/04 04:45","price":4548}
بروزرسانی در تاریخ 05 مهر 1399