کمترین: 
3781
بیشترین: 
3800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار در امروز 4 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3800 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/04 10:15","price":3781},{"date":"1396/05/04 11:30","price":3782},{"date":"1396/05/04 11:45","price":3785},{"date":"1396/05/04 12:00","price":3788},{"date":"1396/05/04 12:15","price":3790},{"date":"1396/05/04 12:30","price":3791},{"date":"1396/05/04 12:45","price":3792},{"date":"1396/05/04 01:00","price":3794},{"date":"1396/05/04 01:15","price":3797},{"date":"1396/05/04 01:30","price":3796},{"date":"1396/05/04 02:45","price":3797},{"date":"1396/05/04 04:45","price":3799},{"date":"1396/05/04 05:30","price":3800}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399