پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
153063
بیشترین: 
154155
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گرم ۲۴ در امروز 4 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 153971 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/04 10:10","price":153109},{"date":"1396/05/04 11:20","price":153063},{"date":"1396/05/04 11:40","price":153078},{"date":"1396/05/04 12:00","price":153109},{"date":"1396/05/04 12:20","price":153155},{"date":"1396/05/04 12:30","price":153340},{"date":"1396/05/04 12:40","price":153370},{"date":"1396/05/04 12:50","price":153601},{"date":"1396/05/04 01:00","price":153540},{"date":"1396/05/04 01:10","price":153524},{"date":"1396/05/04 01:20","price":153509},{"date":"1396/05/04 01:30","price":153540},{"date":"1396/05/04 01:40","price":153601},{"date":"1396/05/04 01:50","price":153617},{"date":"1396/05/04 02:00","price":153632},{"date":"1396/05/04 02:20","price":153878},{"date":"1396/05/04 02:30","price":153832},{"date":"1396/05/04 02:40","price":153878},{"date":"1396/05/04 02:50","price":153940},{"date":"1396/05/04 03:10","price":154048},{"date":"1396/05/04 03:20","price":154109},{"date":"1396/05/04 03:30","price":154078},{"date":"1396/05/04 03:40","price":154140},{"date":"1396/05/04 03:50","price":154155},{"date":"1396/05/04 04:10","price":154140},{"date":"1396/05/04 04:20","price":154109},{"date":"1396/05/04 04:30","price":154140},{"date":"1396/05/04 04:40","price":154001},{"date":"1396/05/04 04:50","price":153955},{"date":"1396/05/04 05:00","price":153940},{"date":"1396/05/04 05:10","price":153971},{"date":"1396/05/04 05:20","price":153940},{"date":"1396/05/04 05:40","price":153971},{"date":"1396/05/04 05:50","price":153909},{"date":"1396/05/04 06:00","price":153940},{"date":"1396/05/04 06:20","price":153971},{"date":"1396/05/04 06:50","price":153924},{"date":"1396/05/04 07:00","price":153940},{"date":"1396/05/04 07:20","price":153971},{"date":"1396/05/04 07:50","price":153955},{"date":"1396/05/04 08:00","price":153971},{"date":"1396/05/04 08:10","price":153924},{"date":"1396/05/04 09:00","price":153940},{"date":"1396/05/04 09:10","price":153924},{"date":"1396/05/04 09:20","price":153909},{"date":"1396/05/04 09:30","price":153940},{"date":"1396/05/04 09:40","price":153971}
بروزرسانی در تاریخ 28 تیر 1398