پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
114798
بیشترین: 
115618
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گرم ۱۸ در امروز 4 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 115479 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/04 10:10","price":114833},{"date":"1396/05/04 11:20","price":114798},{"date":"1396/05/04 11:40","price":114810},{"date":"1396/05/04 12:00","price":114833},{"date":"1396/05/04 12:20","price":114867},{"date":"1396/05/04 12:30","price":115006},{"date":"1396/05/04 12:40","price":115029},{"date":"1396/05/04 12:50","price":115202},{"date":"1396/05/04 01:00","price":115156},{"date":"1396/05/04 01:10","price":115144},{"date":"1396/05/04 01:20","price":115133},{"date":"1396/05/04 01:30","price":115156},{"date":"1396/05/04 01:40","price":115202},{"date":"1396/05/04 01:50","price":115214},{"date":"1396/05/04 02:00","price":115225},{"date":"1396/05/04 02:20","price":115410},{"date":"1396/05/04 02:30","price":115375},{"date":"1396/05/04 02:40","price":115410},{"date":"1396/05/04 02:50","price":115456},{"date":"1396/05/04 03:10","price":115537},{"date":"1396/05/04 03:20","price":115583},{"date":"1396/05/04 03:30","price":115560},{"date":"1396/05/04 03:40","price":115606},{"date":"1396/05/04 03:50","price":115618},{"date":"1396/05/04 04:10","price":115606},{"date":"1396/05/04 04:20","price":115583},{"date":"1396/05/04 04:30","price":115606},{"date":"1396/05/04 04:40","price":115502},{"date":"1396/05/04 04:50","price":115468},{"date":"1396/05/04 05:00","price":115456},{"date":"1396/05/04 05:10","price":115479},{"date":"1396/05/04 05:20","price":115456},{"date":"1396/05/04 05:40","price":115479},{"date":"1396/05/04 05:50","price":115433},{"date":"1396/05/04 06:00","price":115456},{"date":"1396/05/04 06:20","price":115479},{"date":"1396/05/04 06:50","price":115444},{"date":"1396/05/04 07:00","price":115456},{"date":"1396/05/04 07:20","price":115479},{"date":"1396/05/04 07:50","price":115468},{"date":"1396/05/04 08:00","price":115479},{"date":"1396/05/04 08:10","price":115444},{"date":"1396/05/04 09:00","price":115456},{"date":"1396/05/04 09:10","price":115444},{"date":"1396/05/04 09:20","price":115433},{"date":"1396/05/04 09:30","price":115456},{"date":"1396/05/04 09:40","price":115479}
بروزرسانی در تاریخ 27 تیر 1398