پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
497100
بیشترین: 
500850
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال طلا در امروز 4 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 500200 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/04 10:10","price":497400},{"date":"1396/05/04 10:10","price":497400},{"date":"1396/05/04 11:20","price":497250},{"date":"1396/05/04 11:20","price":497100},{"date":"1396/05/04 11:30","price":497250},{"date":"1396/05/04 11:40","price":497300},{"date":"1396/05/04 12:00","price":497400},{"date":"1396/05/04 12:20","price":497550},{"date":"1396/05/04 12:30","price":498150},{"date":"1396/05/04 12:30","price":498150},{"date":"1396/05/04 12:40","price":498250},{"date":"1396/05/04 12:50","price":499000},{"date":"1396/05/04 12:50","price":498850},{"date":"1396/05/04 01:00","price":498800},{"date":"1396/05/04 01:00","price":498800},{"date":"1396/05/04 01:10","price":498750},{"date":"1396/05/04 01:10","price":498750},{"date":"1396/05/04 01:20","price":498700},{"date":"1396/05/04 01:20","price":498700},{"date":"1396/05/04 01:30","price":498800},{"date":"1396/05/04 01:30","price":498800},{"date":"1396/05/04 01:40","price":499000},{"date":"1396/05/04 01:40","price":499000},{"date":"1396/05/04 01:50","price":499050},{"date":"1396/05/04 01:50","price":499050},{"date":"1396/05/04 02:00","price":499100},{"date":"1396/05/04 02:00","price":499100},{"date":"1396/05/04 02:20","price":499900},{"date":"1396/05/04 02:20","price":499900},{"date":"1396/05/04 02:30","price":499750},{"date":"1396/05/04 02:40","price":499900},{"date":"1396/05/04 02:50","price":500100},{"date":"1396/05/04 02:50","price":499950},{"date":"1396/05/04 03:00","price":500100},{"date":"1396/05/04 03:10","price":500450},{"date":"1396/05/04 03:10","price":500450},{"date":"1396/05/04 03:20","price":500650},{"date":"1396/05/04 03:30","price":500550},{"date":"1396/05/04 03:30","price":500550},{"date":"1396/05/04 03:40","price":500750},{"date":"1396/05/04 03:40","price":500850},{"date":"1396/05/04 03:50","price":500800},{"date":"1396/05/04 04:10","price":500750},{"date":"1396/05/04 04:20","price":500650},{"date":"1396/05/04 04:20","price":500800},{"date":"1396/05/04 04:30","price":500750},{"date":"1396/05/04 04:30","price":500750},{"date":"1396/05/04 04:40","price":500300},{"date":"1396/05/04 04:50","price":500150},{"date":"1396/05/04 05:00","price":500100},{"date":"1396/05/04 05:00","price":500100},{"date":"1396/05/04 05:10","price":500200},{"date":"1396/05/04 05:10","price":500200},{"date":"1396/05/04 05:20","price":500100},{"date":"1396/05/04 05:20","price":500100},{"date":"1396/05/04 05:40","price":500200},{"date":"1396/05/04 05:40","price":500200},{"date":"1396/05/04 05:50","price":500050},{"date":"1396/05/04 05:50","price":500000},{"date":"1396/05/04 06:00","price":500100},{"date":"1396/05/04 06:20","price":500200},{"date":"1396/05/04 06:50","price":500050},{"date":"1396/05/04 06:50","price":500250},{"date":"1396/05/04 07:00","price":500100},{"date":"1396/05/04 07:00","price":500100},{"date":"1396/05/04 07:20","price":500200},{"date":"1396/05/04 07:20","price":500200},{"date":"1396/05/04 07:50","price":500150},{"date":"1396/05/04 07:50","price":500150},{"date":"1396/05/04 08:00","price":500200},{"date":"1396/05/04 08:10","price":500050},{"date":"1396/05/04 09:00","price":500100},{"date":"1396/05/04 09:00","price":500100},{"date":"1396/05/04 09:10","price":500050},{"date":"1396/05/04 09:10","price":500050},{"date":"1396/05/04 09:20","price":500000},{"date":"1396/05/04 09:20","price":500000},{"date":"1396/05/04 09:30","price":500100},{"date":"1396/05/04 09:30","price":500100},{"date":"1396/05/04 09:40","price":500200},{"date":"1396/05/04 09:40","price":500200}
بروزرسانی در تاریخ 28 تیر 1398