پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1201800
بیشترین: 
1212350
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه امامی در امروز 4 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1211750 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/04 10:10","price":1201950},{"date":"1396/05/04 10:20","price":1201800},{"date":"1396/05/04 10:40","price":1202200},{"date":"1396/05/04 10:50","price":1201800},{"date":"1396/05/04 11:00","price":1202100},{"date":"1396/05/04 11:20","price":1201800},{"date":"1396/05/04 11:30","price":1202050},{"date":"1396/05/04 11:40","price":1202200},{"date":"1396/05/04 11:50","price":1202350},{"date":"1396/05/04 12:00","price":1202550},{"date":"1396/05/04 12:10","price":1202600},{"date":"1396/05/04 12:20","price":1203050},{"date":"1396/05/04 12:30","price":1203250},{"date":"1396/05/04 12:40","price":1203600},{"date":"1396/05/04 12:50","price":1203650},{"date":"1396/05/04 01:00","price":1203800},{"date":"1396/05/04 01:10","price":1203500},{"date":"1396/05/04 01:20","price":1203350},{"date":"1396/05/04 01:30","price":1205000},{"date":"1396/05/04 01:40","price":1205200},{"date":"1396/05/04 01:50","price":1205850},{"date":"1396/05/04 02:10","price":1206150},{"date":"1396/05/04 02:20","price":1206600},{"date":"1396/05/04 02:30","price":1207250},{"date":"1396/05/04 02:40","price":1207650},{"date":"1396/05/04 03:00","price":1208350},{"date":"1396/05/04 03:10","price":1209400},{"date":"1396/05/04 03:20","price":1209200},{"date":"1396/05/04 03:30","price":1209500},{"date":"1396/05/04 03:40","price":1211200},{"date":"1396/05/04 03:50","price":1211900},{"date":"1396/05/04 04:00","price":1212350},{"date":"1396/05/04 04:10","price":1212100},{"date":"1396/05/04 04:20","price":1212000},{"date":"1396/05/04 04:30","price":1212250},{"date":"1396/05/04 04:40","price":1212000},{"date":"1396/05/04 05:00","price":1211750},{"date":"1396/05/04 05:10","price":1211900},{"date":"1396/05/04 05:20","price":1212000},{"date":"1396/05/04 05:40","price":1211850},{"date":"1396/05/04 06:00","price":1211750},{"date":"1396/05/04 06:10","price":1211650},{"date":"1396/05/04 06:40","price":1211400},{"date":"1396/05/04 06:50","price":1211250},{"date":"1396/05/04 07:00","price":1211600},{"date":"1396/05/04 07:10","price":1211350},{"date":"1396/05/04 07:20","price":1211750},{"date":"1396/05/04 07:30","price":1211650},{"date":"1396/05/04 07:40","price":1211750}
بروزرسانی در تاریخ 27 تیر 1398