کمترین: 
683.1
بیشترین: 
683.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درام ارمنستان در امروز 4 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 683.1 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/04 09:59","price":683.1}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398