کمترین: 
1935.2
بیشترین: 
1935.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان در امروز 4 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1935.2 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/04 09:59","price":1935.2}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399