کمترین: 
54.6
بیشترین: 
54.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روبل روسیه در امروز 4 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 54.6 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/04 09:59","price":54.6}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398