کمترین: 
278.3
بیشترین: 
278.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار عراق در امروز 4 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 278.3 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/04 09:59","price":278.3}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398