قیمت ریال عمان در تاریخ 4 مرداد 1396

کمترین: 
8493.2
بیشترین: 
8493.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان در تاریخ 4 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 8493.2 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/04 09:59","price":8493.2}
بروزرسانی در تاریخ 31 اردیبهشت 1397