کمترین: 
896.6
بیشترین: 
896.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر در امروز 4 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 896.6 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/04 09:59","price":896.6}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398