کمترین: 
872.1
بیشترین: 
872.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان در امروز 4 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 872.1 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/04 09:59","price":872.1}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398