کمترین: 
410.2
بیشترین: 
410.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ در امروز 4 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 410.2 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/04 09:59","price":410.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398