کمترین: 
398.6
بیشترین: 
398.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد در امروز 4 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 398.6 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/04 09:59","price":398.6}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398