کمترین: 
3434.3
بیشترین: 
3434.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس در تاریخ 4 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3434.3 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/04 09:59","price":3434.3}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398