کمترین: 
2614.5
بیشترین: 
2614.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا در تاریخ 4 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 2614.5 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/04 09:59","price":2614.5}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398