کمترین: 
2922.4
بیشترین: 
2922.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن در امروز 4 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 2922.4 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/04 09:59","price":2922.4}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398