کمترین: 
484.2
بیشترین: 
484.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین در امروز 4 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 484.2 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/04 09:59","price":484.2}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398