کمترین: 
916.5
بیشترین: 
916.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه در امروز 4 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 916.5 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/04 09:59","price":916.5}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398