کمترین: 
890.5
بیشترین: 
890.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات در تاریخ 4 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 890.5 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/04 09:59","price":890.5}
بروزرسانی در تاریخ 03 اردیبهشت 1398