کمترین: 
4261
بیشترین: 
4261
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند در امروز 4 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 4261 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/04 09:59","price":4261}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398