کمترین: 
3270.5
بیشترین: 
3270.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار در تاریخ 4 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3270.5 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/04 09:59","price":3270.5}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398