پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
497600
بیشترین: 
503000
قیمت آبشده بنکداری در امروز 4 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 503000 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/04 12:10","price":497800},{"date":"1396/05/04 12:30","price":497900},{"date":"1396/05/04 11:20","price":497600},{"date":"1396/05/04 11:40","price":497700},{"date":"1396/05/04 12:00","price":497900},{"date":"1396/05/04 12:20","price":498200},{"date":"1396/05/04 12:30","price":498400},{"date":"1396/05/04 12:40","price":498500},{"date":"1396/05/04 12:50","price":499600},{"date":"1396/05/04 01:00","price":499400},{"date":"1396/05/04 01:20","price":499300},{"date":"1396/05/04 01:30","price":499200},{"date":"1396/05/04 01:40","price":499100},{"date":"1396/05/04 01:50","price":499200},{"date":"1396/05/04 02:10","price":499100},{"date":"1396/05/04 02:20","price":500500},{"date":"1396/05/04 02:30","price":500300},{"date":"1396/05/04 02:40","price":500400},{"date":"1396/05/04 02:50","price":500700},{"date":"1396/05/04 03:00","price":500800},{"date":"1396/05/04 03:10","price":501200},{"date":"1396/05/04 03:20","price":501400},{"date":"1396/05/04 03:30","price":501300},{"date":"1396/05/04 03:40","price":501600},{"date":"1396/05/04 03:50","price":501700},{"date":"1396/05/04 04:10","price":501600},{"date":"1396/05/04 04:20","price":501500},{"date":"1396/05/04 04:30","price":501600},{"date":"1396/05/04 04:40","price":500900},{"date":"1396/05/04 04:50","price":500700},{"date":"1396/05/04 05:10","price":500800},{"date":"1396/05/04 05:20","price":500700},{"date":"1396/05/04 05:40","price":500800},{"date":"1396/05/04 05:50","price":500600},{"date":"1396/05/04 06:00","price":500700},{"date":"1396/05/04 06:20","price":500800},{"date":"1396/05/04 06:50","price":500600},{"date":"1396/05/04 07:00","price":500700},{"date":"1396/05/04 07:20","price":500800},{"date":"1396/05/04 07:50","price":500700},{"date":"1396/05/04 08:00","price":500800},{"date":"1396/05/04 08:10","price":500600},{"date":"1396/05/04 09:00","price":500700},{"date":"1396/05/04 09:20","price":500600},{"date":"1396/05/04 09:30","price":500700},{"date":"1396/05/04 09:40","price":500800},{"date":"1396/05/04 10:00","price":500900},{"date":"1396/05/04 10:17","price":501000},{"date":"1396/05/04 10:30","price":501100},{"date":"1396/05/04 10:50","price":501700},{"date":"1396/05/04 11:00","price":501900},{"date":"1396/05/04 11:10","price":501800},{"date":"1396/05/04 11:30","price":501700},{"date":"1396/05/04 11:40","price":502200},{"date":"1396/05/04 11:50","price":503000}
بروزرسانی در تاریخ 27 تیر 1398