پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
501550
بیشترین: 
505750
قیمت آبشده شنبه ای در امروز 4 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 505750 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/04 12:10","price":501800},{"date":"1396/05/04 12:30","price":501850},{"date":"1396/05/04 11:20","price":501550},{"date":"1396/05/04 11:40","price":501650},{"date":"1396/05/04 11:45","price":501550},{"date":"1396/05/04 12:00","price":501750},{"date":"1396/05/04 12:10","price":501800},{"date":"1396/05/04 12:20","price":502050},{"date":"1396/05/04 12:30","price":502250},{"date":"1396/05/04 12:40","price":502350},{"date":"1396/05/04 12:50","price":502750},{"date":"1396/05/04 01:00","price":502550},{"date":"1396/05/04 01:10","price":502500},{"date":"1396/05/04 01:20","price":502450},{"date":"1396/05/04 01:30","price":502550},{"date":"1396/05/04 01:40","price":502450},{"date":"1396/05/04 01:50","price":502550},{"date":"1396/05/04 02:00","price":502500},{"date":"1396/05/04 02:10","price":502450},{"date":"1396/05/04 02:20","price":502650},{"date":"1396/05/04 02:30","price":502550},{"date":"1396/05/04 02:40","price":502650},{"date":"1396/05/04 02:50","price":502900},{"date":"1396/05/04 03:00","price":503000},{"date":"1396/05/04 03:10","price":503400},{"date":"1396/05/04 03:20","price":503650},{"date":"1396/05/04 03:30","price":503550},{"date":"1396/05/04 03:40","price":503850},{"date":"1396/05/04 04:00","price":503950},{"date":"1396/05/04 04:10","price":503850},{"date":"1396/05/04 04:20","price":503750},{"date":"1396/05/04 04:30","price":503850},{"date":"1396/05/04 04:40","price":503650},{"date":"1396/05/04 04:50","price":503500},{"date":"1396/05/04 05:00","price":503450},{"date":"1396/05/04 05:10","price":503550},{"date":"1396/05/04 05:20","price":503450},{"date":"1396/05/04 05:40","price":503550},{"date":"1396/05/04 05:50","price":503350},{"date":"1396/05/04 06:00","price":503450},{"date":"1396/05/04 06:20","price":503550},{"date":"1396/05/04 06:50","price":503400},{"date":"1396/05/04 07:00","price":503450},{"date":"1396/05/04 07:20","price":503550},{"date":"1396/05/04 07:50","price":503500},{"date":"1396/05/04 08:00","price":503550},{"date":"1396/05/04 08:10","price":503400},{"date":"1396/05/04 09:00","price":503450},{"date":"1396/05/04 09:10","price":503400},{"date":"1396/05/04 09:20","price":503350},{"date":"1396/05/04 09:30","price":503450},{"date":"1396/05/04 09:40","price":503550},{"date":"1396/05/04 10:00","price":503650},{"date":"1396/05/04 10:17","price":503750},{"date":"1396/05/04 10:30","price":503800},{"date":"1396/05/04 10:50","price":504400},{"date":"1396/05/04 11:00","price":504600},{"date":"1396/05/04 11:10","price":504550},{"date":"1396/05/04 11:30","price":504450},{"date":"1396/05/04 11:40","price":504950},{"date":"1396/05/04 11:50","price":505750}
بروزرسانی در تاریخ 27 تیر 1398