پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
491938
بیشترین: 
501161
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال / حواله جهانی در امروز 4 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 501161 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/04 12:00","price":494112},{"date":"1396/05/04 12:10","price":494033},{"date":"1396/05/04 12:20","price":494072},{"date":"1396/05/04 12:30","price":494151},{"date":"1396/05/04 12:40","price":494309},{"date":"1396/05/04 12:50","price":494230},{"date":"1396/05/04 01:00","price":494270},{"date":"1396/05/04 01:10","price":494191},{"date":"1396/05/04 01:30","price":494033},{"date":"1396/05/04 02:50","price":493914},{"date":"1396/05/04 03:00","price":494270},{"date":"1396/05/04 03:10","price":494072},{"date":"1396/05/04 03:20","price":494112},{"date":"1396/05/04 03:30","price":493954},{"date":"1396/05/04 03:40","price":493993},{"date":"1396/05/04 04:10","price":493361},{"date":"1396/05/04 04:20","price":493242},{"date":"1396/05/04 04:30","price":493163},{"date":"1396/05/04 04:40","price":493005},{"date":"1396/05/04 04:50","price":492847},{"date":"1396/05/04 05:00","price":493045},{"date":"1396/05/04 05:10","price":492966},{"date":"1396/05/04 05:20","price":493084},{"date":"1396/05/04 05:30","price":493519},{"date":"1396/05/04 05:40","price":493361},{"date":"1396/05/04 05:50","price":493321},{"date":"1396/05/04 06:00","price":493361},{"date":"1396/05/04 06:10","price":493519},{"date":"1396/05/04 06:20","price":493440},{"date":"1396/05/04 06:30","price":493400},{"date":"1396/05/04 06:40","price":493479},{"date":"1396/05/04 06:50","price":493400},{"date":"1396/05/04 07:00","price":493479},{"date":"1396/05/04 07:10","price":493440},{"date":"1396/05/04 07:20","price":493400},{"date":"1396/05/04 07:30","price":493282},{"date":"1396/05/04 07:40","price":493084},{"date":"1396/05/04 07:50","price":493005},{"date":"1396/05/04 08:00","price":492966},{"date":"1396/05/04 08:10","price":492768},{"date":"1396/05/04 08:20","price":492689},{"date":"1396/05/04 08:30","price":493045},{"date":"1396/05/04 08:40","price":493005},{"date":"1396/05/04 09:10","price":493400},{"date":"1396/05/04 09:20","price":493282},{"date":"1396/05/04 09:30","price":493045},{"date":"1396/05/04 09:40","price":492807},{"date":"1396/05/04 09:50","price":492768},{"date":"1396/05/04 10:00","price":492807},{"date":"1396/05/04 10:10","price":492491},{"date":"1396/05/04 10:20","price":492254},{"date":"1396/05/04 10:30","price":492373},{"date":"1396/05/04 10:40","price":492728},{"date":"1396/05/04 10:50","price":492373},{"date":"1396/05/04 11:10","price":491938},{"date":"1396/05/04 11:20","price":492888},{"date":"1396/05/04 11:30","price":493097},{"date":"1396/05/04 11:40","price":493620},{"date":"1396/05/04 11:45","price":493411},{"date":"1396/05/04 12:00","price":493818},{"date":"1396/05/04 12:10","price":493880},{"date":"1396/05/04 12:20","price":493999},{"date":"1396/05/04 12:30","price":494282},{"date":"1396/05/04 12:40","price":494979},{"date":"1396/05/04 12:50","price":495058},{"date":"1396/05/04 01:00","price":494968},{"date":"1396/05/04 01:10","price":494769},{"date":"1396/05/04 01:20","price":494336},{"date":"1396/05/04 01:30","price":494715},{"date":"1396/05/04 01:40","price":494379},{"date":"1396/05/04 01:50","price":494498},{"date":"1396/05/04 02:00","price":494393},{"date":"1396/05/04 02:10","price":494563},{"date":"1396/05/04 02:20","price":494795},{"date":"1396/05/04 02:30","price":494928},{"date":"1396/05/04 02:40","price":495141},{"date":"1396/05/04 02:50","price":495416},{"date":"1396/05/04 03:00","price":495311},{"date":"1396/05/04 03:10","price":495484},{"date":"1396/05/04 03:20","price":495469},{"date":"1396/05/04 03:30","price":495419},{"date":"1396/05/04 03:40","price":495467},{"date":"1396/05/04 03:50","price":495676},{"date":"1396/05/04 04:00","price":496031},{"date":"1396/05/04 04:10","price":495900},{"date":"1396/05/04 04:20","price":496020},{"date":"1396/05/04 04:30","price":496071},{"date":"1396/05/04 04:40","price":495424},{"date":"1396/05/04 04:50","price":495160},{"date":"1396/05/04 05:00","price":495583},{"date":"1396/05/04 05:10","price":495796},{"date":"1396/05/04 05:20","price":495413},{"date":"1396/05/04 05:30","price":495322},{"date":"1396/05/04 05:40","price":495745},{"date":"1396/05/04 05:50","price":495308},{"date":"1396/05/04 06:10","price":495651},{"date":"1396/05/04 06:20","price":495759},{"date":"1396/05/04 06:30","price":496091},{"date":"1396/05/04 06:40","price":496026},{"date":"1396/05/04 06:50","price":495841},{"date":"1396/05/04 07:00","price":495881},{"date":"1396/05/04 07:10","price":496026},{"date":"1396/05/04 07:20","price":495986},{"date":"1396/05/04 07:30","price":495787},{"date":"1396/05/04 07:40","price":495748},{"date":"1396/05/04 07:50","price":495813},{"date":"1396/05/04 08:00","price":495733},{"date":"1396/05/04 08:10","price":495694},{"date":"1396/05/04 09:00","price":495958},{"date":"1396/05/04 09:10","price":495799},{"date":"1396/05/04 09:20","price":495878},{"date":"1396/05/04 09:30","price":495958},{"date":"1396/05/04 09:40","price":496236},{"date":"1396/05/04 09:50","price":496474},{"date":"1396/05/04 10:00","price":496434},{"date":"1396/05/04 10:17","price":496553},{"date":"1396/05/04 10:20","price":496831},{"date":"1396/05/04 10:30","price":496792},{"date":"1396/05/04 10:50","price":498500},{"date":"1396/05/04 11:00","price":498778},{"date":"1396/05/04 11:10","price":498738},{"date":"1396/05/04 11:20","price":498778},{"date":"1396/05/04 11:30","price":498937},{"date":"1396/05/04 11:40","price":500764},{"date":"1396/05/04 11:50","price":501161}
بروزرسانی در تاریخ 28 تیر 1398