پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1244.9
بیشترین: 
1262.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت انس طلا در امروز 4 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1262.20 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/04 12:00","price":1250.60},{"date":"1396/05/04 12:10","price":1250.50},{"date":"1396/05/04 12:20","price":1250.60},{"date":"1396/05/04 12:30","price":1250.80},{"date":"1396/05/04 12:40","price":1251.20},{"date":"1396/05/04 12:50","price":1250.90},{"date":"1396/05/04 01:10","price":1250.70},{"date":"1396/05/04 01:20","price":1250.80},{"date":"1396/05/04 01:30","price":1250.40},{"date":"1396/05/04 01:40","price":1250.60},{"date":"1396/05/04 02:50","price":1250.20},{"date":"1396/05/04 03:00","price":1251.00},{"date":"1396/05/04 03:10","price":1250.40},{"date":"1396/05/04 03:20","price":1250.50},{"date":"1396/05/04 03:30","price":1250.20},{"date":"1396/05/04 03:40","price":1250.40},{"date":"1396/05/04 07:40","price":1247.70},{"date":"1396/05/04 07:50","price":1247.50},{"date":"1396/05/04 08:00","price":1247.40},{"date":"1396/05/04 08:10","price":1246.70},{"date":"1396/05/04 08:20","price":1246.90},{"date":"1396/05/04 08:30","price":1247.50},{"date":"1396/05/04 09:00","price":1247.40},{"date":"1396/05/04 09:10","price":1248.60},{"date":"1396/05/04 09:20","price":1248.30},{"date":"1396/05/04 09:30","price":1247.70},{"date":"1396/05/04 09:40","price":1247.10},{"date":"1396/05/04 09:50","price":1247.00},{"date":"1396/05/04 10:00","price":1247.10},{"date":"1396/05/04 10:10","price":1246.20},{"date":"1396/05/04 10:20","price":1245.70},{"date":"1396/05/04 10:30","price":1245.90},{"date":"1396/05/04 10:40","price":1246.50},{"date":"1396/05/04 10:50","price":1245.60},{"date":"1396/05/04 11:00","price":1246.20},{"date":"1396/05/04 11:10","price":1244.90},{"date":"1396/05/04 11:30","price":1245.30},{"date":"1396/05/04 11:40","price":1245.70},{"date":"1396/05/04 11:45","price":1245.60},{"date":"1396/05/04 12:00","price":1246.10},{"date":"1396/05/04 12:10","price":1245.80},{"date":"1396/05/04 12:20","price":1246.20},{"date":"1396/05/04 12:30","price":1245.80},{"date":"1396/05/04 12:40","price":1246.40},{"date":"1396/05/04 12:50","price":1246.50},{"date":"1396/05/04 01:00","price":1246.60},{"date":"1396/05/04 01:10","price":1246.30},{"date":"1396/05/04 01:20","price":1245.60},{"date":"1396/05/04 01:30","price":1246.00},{"date":"1396/05/04 01:40","price":1246.30},{"date":"1396/05/04 01:50","price":1246.40},{"date":"1396/05/04 02:00","price":1246.20},{"date":"1396/05/04 02:10","price":1246.50},{"date":"1396/05/04 02:20","price":1246.10},{"date":"1396/05/04 02:30","price":1246.80},{"date":"1396/05/04 02:40","price":1246.70},{"date":"1396/05/04 02:50","price":1247.60},{"date":"1396/05/04 03:10","price":1248.00},{"date":"1396/05/04 03:20","price":1247.60},{"date":"1396/05/04 03:30","price":1247.90},{"date":"1396/05/04 03:40","price":1247.40},{"date":"1396/05/04 04:00","price":1247.80},{"date":"1396/05/04 04:10","price":1248.20},{"date":"1396/05/04 04:20","price":1248.10},{"date":"1396/05/04 04:30","price":1248.00},{"date":"1396/05/04 04:40","price":1247.10},{"date":"1396/05/04 04:50","price":1246.30},{"date":"1396/05/04 05:00","price":1247.10},{"date":"1396/05/04 05:10","price":1248.00},{"date":"1396/05/04 05:20","price":1247.20},{"date":"1396/05/04 05:30","price":1247.10},{"date":"1396/05/04 05:40","price":1248.50},{"date":"1396/05/04 05:50","price":1247.30},{"date":"1396/05/04 06:00","price":1247.40},{"date":"1396/05/04 06:10","price":1248.00},{"date":"1396/05/04 06:20","price":1248.40},{"date":"1396/05/04 06:30","price":1249.50},{"date":"1396/05/04 06:50","price":1249.20},{"date":"1396/05/04 07:00","price":1249.60},{"date":"1396/05/04 07:10","price":1249.50},{"date":"1396/05/04 07:20","price":1249.70},{"date":"1396/05/04 07:30","price":1248.80},{"date":"1396/05/04 07:40","price":1249.20},{"date":"1396/05/04 07:50","price":1248.80},{"date":"1396/05/04 08:10","price":1248.90},{"date":"1396/05/04 09:00","price":1249.20},{"date":"1396/05/04 09:10","price":1249.10},{"date":"1396/05/04 09:20","price":1248.90},{"date":"1396/05/04 09:30","price":1249.10},{"date":"1396/05/04 09:40","price":1250.10},{"date":"1396/05/04 09:50","price":1250.50},{"date":"1396/05/04 10:00","price":1250.70},{"date":"1396/05/04 10:10","price":1250.30},{"date":"1396/05/04 10:17","price":1250.70},{"date":"1396/05/04 10:20","price":1251.30},{"date":"1396/05/04 10:30","price":1251.40},{"date":"1396/05/04 10:50","price":1255.80},{"date":"1396/05/04 11:00","price":1256.50},{"date":"1396/05/04 11:10","price":1256.40},{"date":"1396/05/04 11:20","price":1256.30},{"date":"1396/05/04 11:30","price":1256.50},{"date":"1396/05/04 11:40","price":1260.80},{"date":"1396/05/04 11:50","price":1262.20}
بروزرسانی در تاریخ 27 تیر 1398