کمترین: 
1.59
بیشترین: 
1.61
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین در امروز 4 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1.6 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/04 12:00","price":1.6},{"date":"1396/05/04 03:00","price":1.59},{"date":"1396/05/04 08:00","price":1.61},{"date":"1396/05/04 08:20","price":1.6},{"date":"1396/05/04 09:20","price":1.61}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398