کمترین: 
1202500
بیشترین: 
1202500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تسویه سکه در امروز 3 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1202500 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/03 02:40","price":1202500}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398