کمترین: 
1032
بیشترین: 
1033
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات در تاریخ 3 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 1033 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/03 12:45","price":1032},{"date":"1396/05/03 01:30","price":1033}
بروزرسانی در تاریخ 05 اردیبهشت 1398