کمترین: 
3772
بیشترین: 
3779
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار در امروز 3 مرداد 1396

قیمت نهایی امروز 3779 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/03 12:15","price":3773},{"date":"1396/05/03 12:30","price":3772},{"date":"1396/05/03 12:45","price":3773},{"date":"1396/05/03 01:00","price":3777},{"date":"1396/05/03 01:30","price":3778},{"date":"1396/05/03 02:00","price":3779}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398